Kaizer Skjøtefrie takrenner

Kaizer’s skjøtefrie takrenner konkurrerer med andre systemer Det sier Christian Eklo som nylig overleverte en større jobb på en villa i Beisfjorden. Designet på Kaizer-rennene er mer eksklusivt enn andre systemer og det går mye fortere å montere de, proklamerer han. Eklo forteller at de som autorisert partner, selger stadig mer av de skjøtefrie takrennene […]