Oddbjørn Føre og Christian Eklo med Kaizer skjøtefri takrenne (Foto: Michael Ulriksen)

Oddbjørn Føre og Christian Eklo med Kaizer skjøtefri takrenne (Foto: Michael Ulriksen)

Oddbjørn Føre og Christian Eklo med Kaizer skjøtefri takrenne (Foto: Michael Ulriksen)