Innendørsfeiing i sentrum

I forrige uke avsluttet Vegard Mathisen og Georg Birkelid Christiansen
bedriftens hittil største prosjekt knyttet til rensing av ventilasjon. Den omfattende innendørsfeiingen fant sted i de fem første etasjene på Sentrumsgården i Narvik.

De har tatt i bruk både ettermiddager og helger for å komme i mål med den store rensejobben som er en del av en større ombyggingsprosess av sentrumsbygget.

Arbeidet har vært utført i lokaler med mange mennesker i full jobb. Av hensyn til disse har vi måttet ta i bruk flere deler av døgnet og uka, forklarer Vegard.

Han forteller at rensingen har vært utført for GK Inneklima as som har hatt ansvaret for alt av

ventilasjonsarbeid i prosjektet. Hoved entreprenør for prosjektet er Losvik Bygg as

Ved siden av årevis med erfaring, har deres nyinnkjøpte renseutstyr vært med å gjøre det mulig å gjennomføre den omfattende rensejobben.

En annen suksessfaktor har ifølge Vegard vært deres nye lærling, Georg. Med stor læringsvilje og enda større pågangsmot, har han vært en av de viktigste årsakene til at vi kom i mål innenfor de stramme tidsrammene vi hadde til rådighet på dette oppdraget, proklamerer han.

Etterspørselen etter ventilasjonsrensing er økende, og Vegard mener også private bør vurdere dette.

– Alle ventilasjonsanlegg, også i private hjem, bør rengjøres jevnlig. Det hindrer opphoping av støv, fett og skitt i kanalene og minsker risikoen for dårlig helse og faren for spredning ved brann. Ikke minst vil det gi forbedret luftkvalitet hjemmet, forklarer Vegard Mathisen som har over 20 års erfaring med ventilasjonsrengjøring.

(foto: Michael Ulriksen)