(Be)slagkraftig start på året

Narvik byggs Egil Eidstø hjelper til å plassere siste beslagleveranse. (Foto: Michael Ulriksen)
Narvik byggs Egil Eidstø hjelper til å plassere siste beslagleveranse. (Foto: Michael Ulriksen)

Før utgangen av mars har Chr. Føre passert mer enn halvparten av fjorårets samlede beslagproduksjon.

Rett før helgen leverte Christian Eklo 348 nye meter med beslag til Narvik Bygg AS sitt pågående rekkehusprosjektet i Narvikfjellet. Hittil i år har bedriften levert snaut 2300 kvadratmeter, eller 11,1 tonn, pipe-, vindus- og ventilasjonsbeslag.

Foruten store leveranser til de mange husprosjektene i fjellet, bidrar også leveransene til Byggtorget, administrasjonshuset i Sørfjord og flere av næringsbyggene i Malmporten til at «beslag-året» har fått en kanonstart.

Selv om det er de store prosjektene som generer volumet i produksjonen, har Chr. Føre også et konstant fokus på å produsere til regionens mange privatkunder.

– Vi kan levere utallige fargevarianter og produserer på skreddersøm. Får vi de nøyaktige målene på mail, er det bare for kunde å komme å hente til avtalt tid, forklarer Christian.