Ansatte i Chr. Føre a/s

Daglig leder/blikkenslagermester:  Christian Eklo                                               

Kontormedarbeider:                        Mariell Føre Frantzen                                                              

Blikkenslagersvenn/formann:         Vegard Mathisen                                  

Blikkenslagersvenn:                        Vegard (junior) Isaksen                     

Blikkenslagersvenn:                        Christoffer Svendsen

Lærling:                                          Maya Lind Hansen